Ratkaisut

Download
Just Sourcing

Elegant Business Intelligence

Business Intelligence eli liiketoimintatiedon hallinta on systemaattista yrityksen suorittamaa liike-elämän tietojen hankintaa, tallennusta ja analysointia. Usein Business Intelligencestä puhuttaessa viitataan kuitenkin oman organisaation toiminnasta saatavan numeerisen tiedon analysointiin, jalostukseen ja seurantaan paremman päätöksenteon mahdollistamiseksi.

Monissa yrityksissä nämä liiketoiminnan analysoinnin ja kehittämisen kannalta keskeiset tiedot sijaitsevat hajallaan useissa erillisissä tietolähteissä ja erillisissä operatiivisissa järjestelmissä (esim. toiminnanohjaus, varastohallinta, CRM, henkilöstöhallinta, jne.). Tästä johtuen tietojen yhdistämiseen, analysointiin, seurantaan ja toiminnan optimointiin tarvitaankin usein erillinen Business Intelligence työkalu.

Elegant BI tarjoaa kustannustehokkaan ja ketterän vaihtoehdon eri tietolähteistä saatavan tiedon yhdistämiseen, analysointiin, seurantaan sekä jakamiseen. Milloin ja missä sitä sitten tarvitsetkaan!

Tutustu Elegant Business Intelligence ratkaisuun tuotesivuillamme: ElegantJ BI

Asiakkuuden hallinta – vTiger CRM

vTiger CRM on helppokäyttöinen ja helposti muokattava avoimen lähdekoodin selainpohjainen asiakkuudenhallintajärjestelmä, jonka avulla yritykset voivat tehostaa ja hallinnoida myyntiprosessia sekä parantaa asiakaspalveluaan. vTiger CRM sisältää mm. asiakkaiden, asiakaskontaktien, kontaktikanavien, liidien sekä myyntimahdollisuuksien hallinnan ja tarvittaessa myös laskutuksen. Tämän lisäksi järjestelmään on helppo luoda omien tarpeiden mukaisia räätälöityjä moduuleita, joiden avulla järjestelmään voidaan joustavasti lisätä uusia toimintoja ja rekistereitä.

Autamme asiakkaitamme kaikissa järjestelmän käyttöönottoon ja koulutukseen liittyvissä tehtävissä aina asennuksista tarvittaviin järjestelmän laajennuksiin sekä integraatioihin saakka.

Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää siitä kuinka voit tehostaa asiakkuuksien hallintaa vTiger CRM järjestelmän avulla, niin ota rohkeasti yhteyttä!

Automatisoitu internet-tiedon keruu

Automatisoitu internet-tiedon keruu eli web crawling tai spidering on usein hyvä vaihtoehto manuaalisesti tehtävälle internet-tiedon sisällönkeruulle ja päivittämiselle. Tämä on keino jota myös esimerkiksi Googlen kaltaiset hakukoneet käyttävät omien tietokantojen päivitykseen ja tietosisällön ajantasaisuuden varmistukseen. Hakukoneyhtiöiden lisäksi myös monet muut yritykset hyödyntävät automatisoitua internet-tiedon keruuta omien liiketoimintaprosessiensa tehostamiseksi.

Olemme auttaneet jo useita asiakkaitamme kehittämään ratkaisuja internet-tietojen keruun automatisointia hyödyntäen. Jos haluat kuulla lisää, niin ota meihin yhteyttä!