Välj språk
English
Finnish
Swedish

IT Development Services - en lokal och global partner i Sverige

Offering

Offshore Outsourcing

Vi hjälper våra kunder att förbättra sitt affärsresultat och att nå utökad affärsnytta genom outsourcing av IT-tjänster på ett kostnadseffektivt sätt.

Offering

Leveransmodeller

Utifrån specifika behov med skräddarsydda leveransmodeller säkerställs bästa resultat och kostnadseffektivitet.

Offering

Kundrelation

Kundansvarig kontaktperson hos JustSourcing följer alltid avtalad leverans och genom att agera som kommunikationskanal mellan kunden och leverantören, vilket bidrar till en tydlig dialog utifrån lokala eller specifika behov.

Offering

En lokal partner

För oss är pålitlighet och ett riskfritt åtagande av största vikt varför avtal och överenskommelse alltid knyts utifrån kundens och landets specifika praxis.

Offering

Informationssäkerhet

Processerna och dimensionen av vår verksamhet är utformade så att vi alltid uppfyller informationssäkerhetskraven hos våra kunder.

Offering

Kundreferenser

Är du intresserad av att ta del av våra kundreferenser och åtaganden ? Lämna gärna dina kontaktuppgifter via vår hemsida www.justsourcing.com idag så vi återkommer inom kort till dig.